ΑΓΓΕΛΙΕΣ - Σκοπευτικός όμιλος Ρόδου

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Στη σελίδα αυτή θα παρουσιάζονται σκοπευτικά όπλα μελών του ΣΚ.Ο.Ρ. που τα πωλούν για διάφορους λόγους (αγορά νέου, αντικατάσταση λόγω αλλαγής αθλήματος κ.α.). Ο Σύλλογος κατά κανένα τρόπο δεν ενέχεται στην οικονομική συναλλαγή μεταξύ αγοραστή ή πωλητή. Η τιμή πώλησης καθορίζεται αποκλειστικά από τον κάτοχο και η συναλλαγή γίνεται σε ατομικό επίπεδο.
Ο σκοπός αυτής της σελίδας είναι καθαρά πληροφοριακός και για εξυπηρέτηση των μελών του Συλλόγου.
Θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συλλόγου μόνο για να σας δοθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου του όπλου που σας ενδιαφέρει.

 
                     
      
  Twitter   Facebook YouTube Eu Shooting Confederation International Shooting Sport Federation International Practical Shooting Confederation  Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος      
                     
Free Hit Counter
Επισκέψεις σελίδας