ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - Σκοπευτικός όμιλος Ρόδου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 Για την εγγραφή σας στον Σκοπευτικό μας Όμιλο απαιτείται αποδοχή του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι  τα πιο κάτω:

  • Δήλωση Εγγραφής Μέλους στον Σκοπευτικό Όμιλο Ρόδου.
  • Δήλωση Εγγραφής Μέλους στην ΣΚ.Ο.Ε.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 μή εγγραφής σε άλλο σύλλογο.
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (εμπρός - πίσω).
  • (4) Έγχρωμες φωτογραφίες.
  • Δελτίο Υγείας Αθλητή, Θεωρημένο από Παθολόγο Ιατρό Δημοσίου, (Άρθρο 33 παρ. 9 του Νόμου 2725/1999). Το έντυπο δίνεται από τον σύλλογο.
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
  • Εγγραφή -  Πληρωμή συνδρομής για ένα χρόνο 
  • Παράβολο 5,00€ I.P.S.C (Για όσους Αθλητές ενδιαφέρονται και για το Άθλημα της Πρακτικής Σκοποβολής.

Για ανήλικους Αθλητές απαιτείται και Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του κηδεμόνα του ανήλικου, στην όποια θα πρέπει να αναφέρει ότι επιτρέπει στον ανήλικο αθλητή να εξασκήσει το συγκεκριμένο άθλημα της Σκοποβολής.

Με την παραλαβή των δικαιολογητικών εγγραφής εκδίδεται το δελτίο υγείας Αθλητή, και με το οποίο θα πρέπει να επισκευθείται ένα γιατρό για να το θεωρήσετε βάση του Άρθρου 33 παρ. 9 του Αθλητικού Νόμου 2725/1999, και να μας το επιστρέψετε, ώστε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

Με την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών εγγραφής σας (συμπεριλαμβανομένου και του δελτίου υγείας) και έπειτα από την έγκριση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου μας, αποστέλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, για την έκδοση του Δελτίου Σκοπευτή (ΔΕ.ΣΚ.).

Αθλητές οι οποίοι επιθυμούν να μεταγραφούν από ένα Σκοπευτικό Σύλλογο , έχουν δικαίωμα να το ζητήσουνε από τον Σύλλογο τους, κατά την μεταγραφική περίοδο η όποια είναι από της 01.09 έως της 20.09 κάθε έτους.

Αριθμός Λογαριασμού τραπέζης AlphaBank για την εξυπηρέτηση των Μελών - Αθλητών μας:  642-00-2002-       (IBAN: GR39-0171-7290-0067-2913-6584-211) στο όνομα Σκοπευτικός Όμιλος Ρόδου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

 

Εγγραφή στον Όμιλο για πρακτική σκποβλή (εφάπαξ)         150,00€

Εγγραφή στον Όμιλο για αεροβόλα όπλα (εφάπαξ)*              50,00€ 

Ετήσια Συνδρομή Ομίλου Τμήμα Πρακτικής                          60,00€

Ετήσια Συνδρομή Ομίλου Τμήμα Αεροβόλου                         60,00€

Παράβολο ΣΚ.Ο.Ε.                                                         35,00€  (έκδοση Δελτίου Σκοπευτή «ΔΕ-ΣΚ»)

Παράβολο ΣΚ.Ο.Ε. / Ε.Τ.Ε.Π.Σ.                                         5,00€  (για την Πρακτηκή Σκοποβολή)

Παράβολο ΣΚ.Ο.Ε.                                                         25,00€  (ανανέωση ΔΕ-ΣΚ)

Παράβολο ΣΚ.Ο.Ε. / Ε.Τ.Ε.Π.Σ.                                         5,00€  (ανανέωση για την Πρακτική)

 

 (*σε περίπτωση που κάποιος αθλήτης που έχει κάνει εγγραφή στα αεροβόλα όπλα θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα της πρακτικής θα πρέπει να καταβάλει ώς εγγραφή στην πρακτική την διφορά ήτοι 100,00€ )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Τόσο το Δελτίο Σκοπευτή (ΔΕ-ΣΚ) όσο και η «ταυτότητα» ΣΚ.Ο.Ε./Ε.Τ.Ε.Π.Σ. ανανεώνονται κάθε χρόνο τον Ιανουάριο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο σκοπευτής που ΔΕΝ θα ανανεώσει τις ταυτότητες, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να λάβει μέρος, είτε σε προπόνηση ή σε αγώνες, μέχρι να ανανεώσει τις ταυτότητες.

Παρακάτω ύπαρχουν  όλα τα δικαιολογητικά  εγγραφής σας στον Σκοπευτικό μας Όμιλο:

 
                     
      
  Twitter   Facebook YouTube Eu Shooting Confederation International Shooting Sport Federation International Practical Shooting Confederation  Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος      
                     
Free Hit Counter
Επισκέψεις σελίδας