Διαδικασία Απόκτησης Σκοπευτικού Όπλου - Σκοπευτικός όμιλος Ρόδου

Διαδικασία Απόκτησης Σκοπευτικού Όπλου

ΧΡΗΣΙΜΑ » Διαδικασία Απόκτησης Σκοπευτικού Όπλου

Μέσω του Σκοπευτικού Ομίλου Ρόδου (ΣΚ.Ο.Ρ.) μπορούν τα εγγεγραμμένα μέλη να αποκτήσουν άδεια  κατοχής όπλου, που θα χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για την εξάσκηση στην Σκοποβολή. Προκειμένου κάποιος σκοπευτής να αποκτήσει όπλο, απαιτείται να έχει λάβει μέρος σε 4 ή 6 (ανάλογα με το διαμέτρημα του όπλου)  επίσημους σκοπευτικούς αγώνες στη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου. Στη συνέχεια αφού επιλέξει το όπλο που θα αγοράσει και λάβει μέσω του Ομίλου μας την σχετική έγκριση - βεβαίωση αγώνων  από την ΣΚ.Ο.Ε., υποβάλλει στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, την αίτηση για έγκριση αγοράς και κατοχής όπλου.  Εφόσον εγκριθεί η αγορά του όπλου, ο σκοπευτής προκειμένου να διατηρήσει την σχετική άδεια θα πρέπει στη διάρκεια ενός έτους να συμμετέχει σε 8 επίσημους σκοπευτικούς αγώνες. Ο ΣΚ.Ο.Ρ. διοργανώνει κάθε χρόνο 18-22 αγώνες ενώ κάθε σκοπευτής - κάτοχος όπλου, έχει δικαίωμα μόνος του να συμμετάσχει σε αγώνα οποιοδήποτε ελληνικού σκοπευτικού συλλόγου.

 
                     
      
  Twitter   Facebook YouTube Eu Shooting Confederation International Shooting Sport Federation International Practical Shooting Confederation  Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος      
                     
Free Hit Counter
Επισκέψεις σελίδας