Λεξιλόγιο - Σκοπευτικός όμιλος Ρόδου

Λεξιλόγιο

ΧΡΗΣΙΜΑ » Λεξιλόγιο

Διάμετρος κάνης: Η εσωτερική διάμετρος της κάνης όπλου. 

Διαμέτρημα: Η μέτρηση της διαμέτρου της κάνης ενός τουφεκίου ή ενός πιστολίου. 

Ενεργοποίηση στόχου (Call for a target) : Η ηχητική εντολή εκτόξευσης του πήλινου στόχου. 

Διπλό τραπ: Αγώνας σκοποβολής Πήλινου Στόχου κατά τον οποίο εκτοξεύονται ταυτόχρονα δύο πήλινοι στόχοι, και ο σκοπευτής πρέπει να ρίξει μία βολή σε κάθε στόχο. 

Γραμμή βολής: Η γραμμή όπου τοποθετούνται οι αγωνιζόμενοι σκοπευτές για να βάλλουν κατά των στόχων τους. 

Διαμέτρημα λειόκανου: Μετρητής της διαμέτρου της κάνης ενός λειόκανου όπλου. 

Ψηλός πύργος σκητ: Ο πύργος σκητ από όπου εκτοξεύονται οι στόχοι από υψηλότερο σημείο σε σχέση με τον χαμηλό πύργο σκητ. 

Εύστοχη βολή: Στόχος που έχει χτυπηθεί και έχει σπάσει από σκοπευτή 

Άστοχη βολή: Ο χαρακτηρισμός βολής που ο σκοπευτής δεν έχει πετύχει. 

Χαμηλός πύργος σκητ: Ο πύργος σκητ από όπου εκτοξεύονται οι στόχοι από χαμηλότερο σημείο σε σχέση με τον ψηλό πύργο σκητ. 

Εμπλοκή: Η δυσλειτουργία όπλου ή πυρομαχικών. 

Ακυρος στόχος: Ένας άκυρος στόχος, σε αγώνα πήλινου στόχου, συνήθως επειδή είναι σπασμένος όταν απελευθερώνεται, είτε διότι δεν εκτοξεύεται ή εκτοξεύεται πριν από την κλήση των σκοπευτών. 

Περιφερειακή πυροδότηση: Πρόκειται για την περίπτωση φυσιγγίου όπου το καψύλλιο που αναφλέγει την πυρίτιδα βρίσκεται στην βρίσκεται στην βάση του κάλυκα. 

Κινούμενος στόχος: Αγώνας σκοποβολής κατά τον οποίο οι σκοπευτές βάλλουν σε στόχο που κινείται σε διαδρομή 2 μέτρων. 

Βατήρας: Η θέση όπου στέκονται οι σκοπευτές όταν βάλλουν κατά των στόχων τους. 

Χάνει-βγαίνει (Shoot-off): Τρόπος λύσης ισοβαθμίας σε έναν αγώνα σκοποβολής. 

Δοκιμαστικές βολές: Βολές προετοιμασίας που πραγματοποιούνται στην αρχή του αγώνα όπου ο σκοπευτής κάνει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Οι δοκιμαστικές βολές δεν προσμετρούνται στην τελική βαθμολογία. 

Σκητ: Αγώνας σκοποβολής πήλινου στόχου κατά τον οποίο οι στόχοι εκτοξεύονται από δύο καταπακτές (πύργους), με μεταξύ τους απόσταση περίπου 37 μέτρων, και ο σκοπευτής από διαφορετικούς βατήρες οι οποίοι σχηματίζουν τόξο, και βάλλει κατά των στόχων. 

Στόχος: Ένα γράφημα με ομόκεντρους κύκλους τους οποίους στοχεύουν οι σκοπευτές. 

Τουφέκι Τριών Στάσεων: Αγώνας σκοποβολής κατά τον οποίο οι σκοπευτές βάλλουν σε στάση πρηνηδόν, ορθίως και γονυπετώς. 

Τραπ: Αγώνας σκοποβολής κατά τον οποίο πήλινοι στόχοι εκτοξεύονται από μηχανές οι οποίες βρίσκονται μέσα σε μια καταπακτή. 


Βάρος σκανδάλης (Trigger pull weight): Η ελάχιστη πίεση που πρέπει να ασκηθεί στη σκανδάλη ώστε να γίνει η βολή. 

Κάνη: Το κυλινδρικό τμήμα του όπλου. 

Κάλυμμα οφθαλμού: Εξαρτήματα που τοποθετούνται στα άκρα των σκοπευτικών γυαλιών, προκειμένου να αποτραπεί η διάσπαση της προσοχής του σκοπευτή που ενδέχεται να προκληθεί από κάποια κίνηση στα πλάγια. 

Φυσίγγι: Πυρομαχικά για πυροβόλα όπλα. 

Θαλάμη: Η πίσω πλευρά της κάνης του όπλου, στην οποία τοποθετείται το φυσίγγι όταν γεμίζουμε το όπλο. 

Πήλινος στόχος: Πήλινος δίσκος που χρησιμοποιείται ως στόχος στους αγώνες σκοποβολής (Τραπ, Σκητ και Διπλό Τραπ). 

Γεμιστήρας: Θήκη ορισμένου αριθμού φυσιγγιών, η οποία τοποθετείται στο πυροβόλο όπλο και πρέπει να αφαιρείται και να ξαναγεμίζεται. 

Όπλο: Τουφέκι, πιστόλι ή λειόκανο όπλο. 

Πιστόλι: Τύπος όπλου που όταν γίνεται βολή χρησιμοποιείται το ένα χέρι. 

Τουφέκι: Τύπος όπλου το οποίο κρατάμε με τα δύο χέρια για βολή σε στάση πρηνηδόν, ορθίως και γονυπετώς. 

Λειόκανο όπλο: Πυροβόλο τουφέκι το οποίο χρησιμοποιεί φυσίγγια με σκάγια. 

Αεροβόλο όπλο: Ραβδωτό,πιστόλι ή τουφέκι που λειτουργεί με τη χρήση συμπιεσμένου αέρα και απελευθερώνει μολύβδινα βλήματα. 

Όπλο μικρού διαμετρήματος: Πυροβόλο όπλο διαμετρήματος 0,22, τουφέκι ή πιστόλι με ραβδώσεις στο εσωτερικό της κάνης του, προκειμένου να εξασφαλίσει η περιστροφική κίνηση του βλήματος για περισσότερη ακρίβεια στη βολή. 

Κοντάκι: Το ξύλινο ή μεταλλικό μέρος ενός τουφεκιού από το οποίο εξαρτώνται η κάνη, ο μηχανισμός σκανδάλης κτλ.. 

Καταπακτή: Τσιμεντένια κατασκευή μεγάλου μήκους μπροστά από τη γραμμή βολής από όπου οι μηχανές εκτοξεύουν πήλινους στόχους, κατά τη διάρκεια των αγώνων σκοποβολής.

 
                     
      
  Twitter   Facebook YouTube Eu Shooting Confederation International Shooting Sport Federation International Practical Shooting Confederation  Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος      
                     
Free Hit Counter
Επισκέψεις σελίδας