ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Σκοπευτικός όμιλος Ρόδου

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  • icoN.2168_93.pdf, Νόμος 2168/1993/ Α-147 Όπλα, Πυρομαχικά, Εκρηκτικές ύλες κ.α. θέματα
  • icoN.2725_99.pdf, Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις.
  • icoN.3944_11.pdf, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  • iconomoi.pdf, Turnament rules
 
                     
      
  Twitter   Facebook YouTube Eu Shooting Confederation International Shooting Sport Federation International Practical Shooting Confederation  Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος      
                     
Free Hit Counter
Επισκέψεις σελίδας