Προϋποθέσεις Αδείας Κατοχής Σκοπευτικού Όπλου. - Σκοπευτικός όμιλος Ρόδου

Προϋποθέσεις Αδείας Κατοχής Σκοπευτικού Όπλου.

ΧΡΗΣΙΜΑ » Προϋποθέσεις Αδείας Κατοχής Σκοπευτικού Όπλου.

Προϋποθέσεις Αδείας Κατοχής Σκοπευτικού Όπλου για Εξάσκηση στην Σκοποβολή.

Όπλα Α' κατηγορίας (περιφερειακής πυροδότησης): Πιστόλι-Περίστροφο-Τυφέκιο (Cal. .22L.R.) Κάτοχος Δελτίου Σκοπευτή τουλάχιστον 6 μήνες. Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών σε αγώνες: 4 το τελευταίο 6μηνο.

Όπλα Β' κατηγορίας (κεντρικής πυροδότησης): Πιστόλι-Περίστροφο-Τυφέκιο (Cal. .32-0,38mm-9mm-0,40mm-.45ACP-303BR-308WIN κ.α.)   Κάτοχος Δελτίου Σκοπευτή τουλάχιστον 12 μήνες. Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών σε αγώνες: 6 το τελευταίο 12μηνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι άδειες κατοχής Σκοπευτικού Όπλου ΔΕΝ είναι άδειες Οπλοφορίας. Ένας Σκοπευτής ΔΕΝ Οπλοφορεί παρά μονάχα μεταφέρει το Σκοπευτικό του Όπλο και τα Φυσίγγια αυτού, από το σπίτι του στο Σκοπευτήριο, για την εξάσκηση του Αθλήματος, και επιστροφή στο σπίτι, με μεγάλη προσοχή, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

 
                     
      
  Twitter   Facebook YouTube Eu Shooting Confederation International Shooting Sport Federation International Practical Shooting Confederation  Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος      
                     
Free Hit Counter
Επισκέψεις σελίδας