Σταθερός στόχος - Σκοπευτικός όμιλος Ρόδου

Σταθερός στόχος

ΠΕΡΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ » Σταθερός στόχος

Τουφέκι (10μ, 50μ & 300μ)

Τα αγωνίσματα Τυφεκίων διεξάγονται σε τρεις αποστάσεις ανάλογα το αγώνισμα, στα 10 μέτρα, στα 50 μέτρα και στα 300 μέτρα.

Βαθμολογία: Στους αγώνες του τουφεκιού οι σκοπευτές στοχεύουν ανάλογα το αγώνισμα από τις θέσεις πρηνηδόν, ορθίως και γονυπετώς. Οι διαγωνιζόμενοι κερδίζουν βαθμούς ανάλογα με τις βολές που κάνουν. Ο κάθε στόχος αποτελείται από 10 ομόκεντρους κύκλους με βαθμολογία από το ένα έως το 10. Ο κεντρικός κύκλος δίνει 10 βαθμούς, ο επόμενος εννέα και ο τελευταίος εξωτερικά έναν. Η βαθμολογία εκφράζεται όχι μόνο από ακεραίους αλλά και με δεκαδικούς.

Αεροβόλο Τουφέκι (10μ)

Οι αθλητές ρίχνουν βολές από όρθια στάση, σε στόχο που βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων. Ειδικότερα, οι άνδρες ολοκληρώνουν τις 60 βολές σε χρόνο 105 λεπτών με απεριόριστες δοκιμαστικές βολές πριν να αρχίσει ο αγώνας, ενώ οι γυναίκες ολοκληρώνουν τις 40 βολές σε χρόνο 75 λεπτών, περιλαμβανομένων των δοκιμαστικών βολών.

Τουφέκι Τριών Στάσεων (50μ & 300μ) και Τουφέκι Πρηνηδόν (50μ & 300μ)

Ο σκοπευτής ρίχνει 20 ή 40 βολές (ανάλογα εάν είναι άνδρας ή γυναίκα και ανάλογα την απόσταση του στόχου) σε στάσεις πρηνηδόν, ορθίως και γονυπετώς σε στόχο που βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων ή 300 μέτρα μακριά. Οι βολές πρέπει να ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένο χρόνο ανά στάση. Πριν από την πρώτη βολή του αγώνα επιτρέπονται απεριόριστες δοκιμαστικές βολές. Στο τουφέκι πρηνηδόν ο σκοπευτής ρίχνει τις βολές του μόνο από την στάση πρηνηδόν.
Οι πήλινοι στόχοι εκτοξεύονται με ταχύτητα, διανύοντας απόσταση 75 μέτρων ενώ το ύψος της τροχιάς τους κυμαίνεται από δύο έως τέσσερα μέτρα. Οι αθλητές αγνοούν ποια από τις τρεις μηχανές σε κάθε θέση εκτοξεύει τον πήλινο δίσκο. Κάθε σκοπευτής έχει το δικαίωμα να επιχειρήσει δύο βολές σε κάθε πήλινο στόχο εφόσον αυτός βρίσκεται στον αέρα.


Πιστόλι (10μ, 25μ & 50μ)

Στα αγωνίσματα πιστολίων οι σκοπευτές ρίχνουν σε πεδία βολής 10 μέτρων, 25 μέτρων και μόνο σε ένα αγώνισμα σε πεδίο βολής 50 μέτρων. Οι στόχοι που χρησιμοποιούνται αποτελούνται από 10 κυκλικές ζώνες βαθμολογίας, αλλά και από στόχους με 5 κυκλικές ζώνες βαθμολογίας.
Οι σκοπευτές στοχεύουν από όρθια θέση και πρέπει να ρίχνουν βολές με το ένα χέρι, έχοντας τον καρπό τους ελεύθερο από υποβοηθήματα.

Σελίδες:
 
                     
      
  Twitter   Facebook YouTube Eu Shooting Confederation International Shooting Sport Federation International Practical Shooting Confederation  Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος      
                     
Free Hit Counter
Επισκέψεις σελίδας