Σταθερός στόχος - Σκοπευτικός όμιλος Ρόδου

Σταθερός στόχος

ΠΕΡΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ » Σταθερός στόχος


Αεροβόλο Πιστόλι

Οι σκοπευτές ρίχνουν βολές, σε στόχο που βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων. Ειδικότερα, οι άνδρες ολοκληρώνουν τις 60 βολές σε χρόνο 105 λεπτών με απεριόριστες δοκιμαστικές βολές πριν να αρχίσει ο αγώνας, ενώ οι γυναίκες ολοκληρώνουν τις 40 βολές σε χρόνο 75 λεπτών, περιλαμβανομένων των δοκιμαστικών βολών. 

Πυροβόλο Πιστόλι 25μ (Sport & Κεντρικής Πυροδότησης)

Ο αγώνας αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 6 σειρές των 5 βολών ακριβείας, που θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 5 λεπτών ανά σειρά και το δεύτερο μέρος από 6 σειρές των 5 βολών ταχείας, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 3 δευτερολέπτων ανά βολή με 7 δευτερόλεπτα κενό από βολή σε βολή. Ο στόχος των βολών ακριβείας αποτελείται από 10 κυκλικές ζώνες βαθμολογίας και ο στόχος ταχείας βολής από 5 ζώνες βαθμολογίας έχοντας την ίδια εξωτερική περιφέρεια με τον στόχο ακριβείας.

Πιστόλι 25μ (Standard)

Ο αγώνας αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 4 σειρές των 5 βολών , που θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 120 δευτερολέπτων ανά σειρά, το δεύτερο μέρος από 4 σειρές των 5 βολών, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 20 δευτερολέπτων ανά σειρά και το τρίτο μέρος από 4 σειρές των 5 βολών που πρέπει να ολοκληρωθούν σε 10 δευτερόλεπτα ανά σειρά. Ο στόχος αποτελείται από 10 κυκλικές ζώνες βαθμολογίας. 

Πυροβόλο Πιστόλι 25μ (Ταχύτητας)

Ο αγώνας αυτός αποτελείται από δύο γύρους των 30 βολών ο καθένας, σε στόχο που βρίσκεται απόσταση 25 μέτρων. Κάθε γύρος αποτελείται από 6 σειρές των 5 βολών, εκ των οποίων οι πρώτες 2 σειρές ολοκληρώνονται σε χρονικό διάστημα 8 δευτερολέπτων έκαστη, οι επόμενες 2 σε χρονικό διάστημα 6 δευτερολέπτων έκαστη και οι υπόλοιπες σε χρονικό διάστημα 4 δευτερολέπτων. Ο στόχος είναι ο στόχος με τις 5 ζώνες βαθμολογίας.

Πυροβόλο Πιστόλι 50μ

Ο σκοπευτής ρίχνει 60 βολές σε στόχο που βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων. Οι βολές πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 120 λεπτών. Πριν από την πρώτη βολή του αγώνα επιτρέπονται απεριόριστες δοκιμαστικές βολές.


Κινούμενος Στόχος (10μ & 50μ)

Στα αγωνίσματα σε κινούμενο στόχο, οι αθλητές βάλουν εναντίον στόχου που κινείται σε απόσταση 10 μέτρων ή 50 μέτρων (ανάλογα το αγώνισμα). Ο αγώνας περιλαμβάνει μια «αργή σειρά» 30 βολών και μια «γρήγορη» 30 βολών σε κινούμενο στόχο ή αποτελείται από "μεικτές" βολές. Οι σκοπευτές στην «αργή σειρά» έχουν 5 δευτερόλεπτα να στοχεύσουν και να ρίξουν στον κινούμενο στόχο, ενώ στη «γρήγορη» ο χρόνος περιορίζεται στα 2,5 δευτερόλεπτα. Οι διαγωνιζόμενοι ξεκινούν από όρθια θέση, έχοντας αρχικά το τουφέκι στο ύψος του ισχίου και όταν ο στόχος αρχίζει να κινείται ο σκοπευτής επωμίζει και πυροβολεί. Στο αγώνισμα του κινούμενου στόχου, ο στόχος κινείται κατά μήκος μιας συσκευής από το βατήρα του σκοπευτή.

 
                     
      
  Twitter   Facebook YouTube Eu Shooting Confederation International Shooting Sport Federation International Practical Shooting Confederation  Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος      
                     
Free Hit Counter
Επισκέψεις σελίδας